زنجان

سایت زنجان اخبار زنجان تریبون آزاد زنجان خدمات الکترونیک زنجان گردشگری زنجان خواندنی های زنجان
logo

خواندنی های سایت زنجان


1/1
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان

به بهانه ۲۱مهرماه (روزجهانی کاهش بلایای طبیعی )نگاهی به زلزله طارم و منجیل


یادوخاطره جانباختگان زلزله رودبار، منجیل وطارم رادر استانهای گیلان وزنجان گرامی میداریم.در گزارشها آمده است دراین زلزله ۷/۴ریشتری حدود۳۷۰۰۰نفرجان خودراازدست دادند،بیش از۲۰۰هزارواحد مسکونی تخریب شد وخسارات عمده ای به تاسیسات واماکن عمومی وارد شد وحدود۵۰۰۰۰۰نفرنیز بی خانمان شدندو۶۰۰۰۰نفرهم مصدوم داشت.

ساعت نیمه های شب بوددقایقی بعدساعت ۱۲مورخه۳۱خرداد۱۳۶۹درآن زمان من مسئولیت اداره پرستاری استان رابه عهده داشتم وازباب اینکه از عرصه فعالیتهای بالینی بدور نباشم دربیمارستان  شفیعیه چند  شیف سوپروایزری داشتم، همکاران وشهروندان ارشد حتما ساختمان قدیمی اورژانس شفیعیه با دیوارهای قطوررابیاد دا رند ،معمولا  درشیف به بخشها مراجعه می شد برای گزارش گیری وارزیابی وضعیت بیماران وعرض خسته نباشید به همکاران، درحین اینکه به این منظور ازدرب 
 وارداورژانس شدم زلزله رخ داد یکی ازشیشه های بزرگ بالای درب فروریخت دقایقی گذشت مراجعینی ازداخل شهر باجراحات سطحی به اورژانس آمدند
درذهن مابیشترروستاهاوسکونتگاههای اطراف نزدیک شهرتداعی شد که مجروحینی رابیاورند باهمین ذهنیت هماهنگی صورت گرفت همکاران تختهاوامکانات کمکهای اولیه را درمحوطه حیاط بیمارستان باترالی پانسمان واورژانس مستقرکردند وپرسنل غیرشیفت فراخوان شدند چندان مراجعه ای نبود وماهم ازعمق فاجعه درلحظه زلزله خبری نداشتیم تااینکه سپیده دمان بانیسان تعدادی مجروح آوردند ،ازکجا می آیید گفتند ازمنطقه طارم که باخاک یکسان شده وراهها بسته شده است و...آن موقع آقای دکترصادقی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی وسرپرست سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان بودند که ازهمان ابتدای امرهماهنگی های کلان درسطح استان  وتشکیل ستادبحران درون سازمانی راداشتند وبلافاصله بادرخواست بالگردتیم جراحی ودرمانی به طارم اعزام وخودنیز در منطقه حضور یافتند ولحظه ای درخدمت رسانی به عنوان مدیر ارشد درکنار همکاران درنگ نداشتند ومیدیدیم چشمانشان از فرط بیداری قرمز قرمز بود ودستورهماهنگی وتمهیدات لازم درمراکز درمانی وبهداشتی وترکیب ظرفیتها دراین راستابرای پذیرش مجروحین صادر گردید :
-تعداد مصدومین آنقدربالا بود که ظرفیت مراکز بیش از۱۰۰درصد تکمیل شده بود حتی بیمار ستان حکیم هیدجی که زنان وزایمان بود وتعدادی از سالن های ورزشی به مرکز بستری مجروحین تبدیل شده بود.ارتش ،سپاه وبسیج،هلال احمر وترکیب ظر فیتهای سازمانها درتجهیزتخت وامکانات سالنها اقدام شایسته ای داشتند ودانشگاه وسازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان، ساماندهی  وبرنامه ریزی شیفتها ی نیروهای درمانی دراین مراکز را به عهده داشت.
- نیروهای داوطلب درمانی از استانهابرای کمک آمده بودند وازچند کشورهم تیم های درمانی طب سنتی وطب نوین باامکانات وتجهیزات مربوطه برای کمک آمده بودند که باهماهنگی و بانظم وانضباط خاص به ویزیت بیماران درمحوطه بیمارستان شفیعیه می پرداختند وگروهی جراحی واطاق عمل هم از یک کشوردیگر آمده بودند که درقسمت گوشه قدیمی بیمارستان که قسمت اداری بود اطاق عمل جراحی برپا کردند که تجهیزات وپرسنل هم از خودشان بود، حتی مایحتاج خود رانیز آورده بودند.
-خانم طلوعی مدیر کل پرستاری ومامائی وزارت بهداشت باهمراهی تیمی ازمناطق زلزله زده ومراکز درمانی بازدید داشتند واقدامات وخدمات ارائه شده راکنترل وارزیابی می کردند.آن موقع جغرافیای استان گسترده بودقزوین وزنجان یک استان بود ومناطق آسیب دیده زیاد بود. - علی رغم محدودیت امکانات ارتباطی هماهنگی ها ی درون بخشی وبرون بخشی به خوبی باحضورنمایندگان تام الااختیاردانشگاه وسازمان انجام می شد
بطورمثال حضور واستقرارتمام وقت آقای جعفرنجفی در ستاد استانی واما چند نکته:
-وجودسیستم مدیریت بحران کارآمد  مهترین عوامل کاهش میزان خسارات وتعداد تلفات انسانی دربروز حادثه هست
-هیچ جامعه ای نباید خودرا مصون از بحران بداند بنابراین مر حله برنامه ریزی و آمادگی بسیارمهم است هم ازنظرسازمانهای متولی امر وهم از نظر مردمی چراکه غافلگیری بحران فرصت برنامه وآماده شدن را می گیرد وآنجاست که خسارت جبران ناپذیری را تحمیل می کند.
-از۴۱عنوان بحران دردنیا معمولاقریب۳۱مورد درکشور مارخ میدهد داشتن سیستم مدیریت بحران( قبل ،حین وبعدبحران-آمادگی ،مقابله وکنترل وبازسازی)برای هریک از عناوین بامرور مستندات ودرس آموخته های بحران های گذشته واصول ویافته های علمی می تواندایمنی دربرابربلایا راافزایش داده وخطرپذیری وخسارات راکاهش دهد.که مستلزم آن است کار گروههای تخصصی بطورمستمر فعال باشند.
-توجه به مدیریت ارتباطات بحران حائز اهمیت است بویژه درحوزه توانمندسازی وآموزش مردم -ضرورت تدوین نقشه راهی برای پویش هاومشارکت های مردمی وتبین آن برای مردم درمرحله آمادگی تادرزمان آغاز،مقابله وبازسازی نیازهای اساسی مشخص باشد تادراین زمینه مشارکت کنند.
-دقایقی زلزله های گذشت
ه تاریخ ایران رادرتقسیم بندی ساعات اجتماعی خودسرچ ومطالعه کنید(زلزله طبس، رودبار منجیل طارم وبم)تامروری بردرس آموخته ها برای برنامه ریزی باشد.
-باور ونگرش نظام مستندسازی را درمراحل بحران داشته باشیم تافرآیند ها وتجارب به آیندگان منتقل شود تانقشه راه بهتری درمدیریت بحرانهای آتی داشته باشند.
برزحمات مضاعف و تلاش‌های فداکارانه همه عزیزان درمحورهای مختلف مدیریت بحران بویژه تیم های پزشکی ،پرستاری وبهداشتی درمانی وبیماریها،بهداشت محیط وسلامت روان،خدمات پشتیبانی ورفاهی ارج می نهیم 
امید به خدا بابرنامه ریزی ،آمادگی های لازم وکافی رابرای شرایط بحران باحداقل عوارض داشته باشیم.
۹۹/۷/۲۰
اسماعیل رحمانی-زنجانبا ما تماس بگیرید.

مشکلات، دغدغه ها و پیامهای خود در خصوص مسائل اجتماعی و شهری را در بخش تریبون آزاد زنجان مطرح نمایید.
  ارسال پیامما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید..

Card image Card image Card image Card image Card image Card image

© سایت جامع استان زنجان

تماس با ما
تبلیغات
آدرس: زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز واحدها فناور، واحد 3
تلفن:33764230-024
Support @ Zanjan.Org