زنجان

سایت زنجان اخبار زنجان تریبون آزاد زنجان خدمات الکترونیک زنجان گردشگری زنجان خواندنی های زنجان
logo

خواندنی های سایت زنجان


1/1
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان

رسانه ،سلامت روان و انگ زدائی

خانه روابط عمومی زنجان:۲۳مهرماه درروزشمارهفته سلامت روان باعنوان"نقش رسانه درتبیین وضعیت سلامت روان و انگ زدائی"نامگذاری شده است، ارج می نهیم به زحمات فعالان حوزه سلامت روان واصحاب رسانه های گروهی استان .

۲۳مهرماه درروزشمارهفته سلامت روان باعنوان"نقش رسانه درتبیین وضعیت سلامت روان وانگ زدائی"نامگذاری شده است، ارج می نهیم به زحمات فعالان حوزه سلامت روان واصحاب رسانه های گروهی استان .
کلید واژه ما در این نامگذاری رسانه ،سلامت روان وانگ زدائی است،
رسانه به مفهوم عام تمام ظرفیتهای انتقال پیام راشامل می شود،درسلامت روان مخاطبین ما هم عام هستند هم خاص،درمخاطبین عام حفظ، ارتقاء وتثبیت شاخص های سلامت روان است ،امادر مواجهه بامخاطبین خاص تغییررفتار درعامه مردم نسبت به آنان است مثلا بیماران روانی، اینجاست که موضوع انگ زدائی مطرح می شود که دراین شرایط جامعه ،اصحاب رسانه های گروهی وحوزه سلامت روان رسالت مضاعف و ویژه ای نسبت به آنان به عنوان شهروندی که حق زندگی دارند،ایفا می نمایند.که دراین راستا درتعامل هرچه بیشتر بین رسانه های گروهی درقالب فرآیندهای حوزه سلامت روان مخاطبین شناسایی ،طرح مسئله درمورد آنان بیان می شود وطراحی وتولید محتوا بابرنامه رسانه ای ارائه می شود وباتوجه به ظرفیتها وتاثیرگذاری آن درساعات شبانه روز وباتوجه به مخاطب هدف، رسانه مورد نظر انتخاب می شود این رسانه می تواند درارتباطات جمعی رادیو وتلویزیون،خبرگزاریها،روزنامه ها ،نشریات،پایگاههای خبری، شبکه های اجتماعی  وپیامرسانها،سینما،بیلبورد،پوستر،پل عابر،ناوگان ترابری،مراکز تجمعی و....باشد.
ایام هفته سلامت روان مصادف شده باهفته کاهش بلایای طبیعی و جادارد به این نکته بسیار مهم اشاره داشته باشیم که درتمهیدات وبرنامه هائی که قبل ،حین وبعدازهر بحرانی تنظیم می گردد، برنامه سلامت روان ارتباط مستقیم با مرجعیت رسانه ای دارد چرا که درمرجعیت رسانه ای رویکرد های ارتباطات مدیریت بحران متولیان امردرانتقال اطلاعات وپیام اولین هستند،پاسخگو  وحقیقت گو هستند که کمک بزرگی درسلامت روان ،آرامش وامنیت عمومی جامعه دارد .درشرایط بحران تعامل بارسانه های گروهی درقالب مرجعیت رسانه ای نقش شایسته ای درپیشگیری،توانمندسازی،باز پروری وتوانبخشی ،افزایش سواد سلامت مردم برای دریافت خدمات مشاوره ودرمان ازمراکز مربوطه ،جلب مشارکت مردم درتوجه به شاخصه های سلامت روان و...دارد .دراین مجال فرصت را مغتنم شمرده ازاقدامات موثروکوشش های شایسته اصحاب رسانه های گروهی ومطبوعات ،گروه روان پزشکی ،انجمن روانشناسی ،حوزه سلامت روان بهداشت ودرمان ،بخش های مشاوره ومددکاری سازمانهای دولتی ومردم نهاد  دربسیج ملی مقابله باکرونا درمحور سلامت روان به نوبه خود ،قدردانی نموده،امید به خدا درهمیشه ایام سلامت وموفق وموید باشید.

۹۹/۷/۲۳
خانه روابط عمومی زنجان/اسماعیل رحمانی
با ما تماس بگیرید.

مشکلات، دغدغه ها و پیامهای خود در خصوص مسائل اجتماعی و شهری را در بخش تریبون آزاد زنجان مطرح نمایید.
  ارسال پیامما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید..

Card image Card image Card image Card image Card image Card image

© سایت جامع استان زنجان

تماس با ما
تبلیغات
آدرس: زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز واحدها فناور، واحد 3
تلفن:33764230-024
Support @ Zanjan.Org