زنجان

سایت زنجان اخبار زنجان تریبون آزاد زنجان خدمات الکترونیک زنجان گردشگری زنجان خواندنی های زنجان
logo

خواندنی های سایت زنجان


1/1
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان
ویترین خدمات الکترونیک ادارات زنجان

حسین قلی خان یا قمرتاش خانم

  گذری کوتاه درباره ﺑﺎﻧﯽ و سازنده ﭘﻞ های زنجان رود
درباره سازنده ی ( پل سردار ) یکی از پلهای زنجانرود هنوز به قطعیت نمیتوان نظر داد.

  گذری کوتاه درباره ﺑﺎﻧﯽ و سازنده ﭘﻞ های زنجان رود
درباره سازنده ی ( پل سردار ) یکی از پلهای زنجانرود هنوز به قطعیت نمیتوان نظر داد.
ﺑـ ﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ وﻗﻔـﯽ بودن سازه پل های زنجان رود  مانند (پل سردار یا پل میر بهاالدین )  و نیز  گسترش فرهنگ زیبای وقف در آن برهه زمانی ، هیچکدام از بانیان کتیبه ای از خود در ( پل سردار) به جا نگذاشته اند.
ﻋﺪه  اي ﺑﺎﻧﯽ  ﭘﻞ سردار را ﺣﺎﺟﯿﻪ ﻗﻤﺮﺗﺎج خانم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐـﻪ داراي موقوفات دﯾﮕـﺮي در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن میباشد .
 ولی تا به اینجا ﻣﺪرﮐ محکمی  دال ﺑﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ بانو ( ﻗﻤﺮﺗـﺎج ) ﻓﺮزﻧـﺪ  جمیله خانم در اختیار نیست و این انتساب بیشتر از زبان قدیمی ها شنیده شده است .
نکته دیگر اینکه ساخت این پل بر اساس کتیبه آن در سال ۱۳۳۳ هجری قمری انجام شده در حالی که ساخت ( مسجد- مدرسه ی خانم ) در سال ۱۳۲۳ یعنی حدود ۱۰ سال پیش تر بوده که در این زمان میرتاج یا (قمرتاش) خانم در قید حیات بوده است و اگر این احتمال را در نظر بگیریم با توجه به اقدامات خیرخواهانه این بانوی زنجانی و مادر محترمشان احتمالا در ساخت بنا نه به صورت کامل ، بلکه به صورت جزئی و یا بخشی از هزینه های مالی را تقبل نموده است .
ولی به هر حال چون تا امروز سند و مدرک محکمی دال بر این موضوع به دست نیامده است نمی‌توان با سند خانم قمرتاج را بانی یا یکی از بانیان این پل نامید.
 این پل همراه با پل سید و میربها در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی توسط خانم * آنژلا بیوکیانس* مورد بررسی قرار گرفته و در همان سال ثبت ملی شده است.
 در گزارشی که خانم آنژلا بیوکیانس ارائه داده نامی از قمرتاج خانم  وجود ندارد.
 وی بانی  این پل را  ( حسینقلی‌خان ذوالفقارخان ) آورده است.

زندگینامه حاج میرزا بهاءالدین بانی پل میربها
میرزا بهاءالدین زنجانی در سال ۱۲۳۴ هجری قمری در شهر زنجان چشم به جهان گشود.

 پدر وی  میر مسیحا ،  فرزند قاضی جلال بود که از طرف سلطان وقت به سِمَت قاضی القضات زنجان منصوب گشته بود.
بهاءالدین در مدت ۷۶ سال زندگی خود آثار و بناهای زیادی از خود به یادگار گذاشته است .
از جمله این آثار میتوان پل ارتباطی میان زنجان و کردستان بر روی رود قزل اوزن که در بیست فرسنگی جنوب غربی زنجان احداث شده و تاریخ ساخت آن به موجب کتیبه ای که در زیر یکی از طاق های آن موجود است به زمان ناصرالدین شاه و در سال ۱۳۱۰ هجری قمری برمی‌گردد
 اما برخی آن را به اشتباه پل سردار می‌نامند.
-یک حمام واقع در بازار زنجان که امروز با نام حمام میربها و حمام میرلی معروف است.
-یک باب مسجد واقع در خیابان امام پایین تر از سبزه میدان ‌که امروز به نام مسجد حاج تقی شناخته می‌شود .(حاج آقا تقی شریعتی موسس هیئت عزاداری در این مسجد بوده است 
-یک باب آب انبار در همان محل(پشت مسجد) که در حال حاضر بعنوان قسمت زنانه مسجد کاربرد دارد 
-احداث یک پل بر روی زنجان رود واقع در ابتدای جاده بیجار که امروز به پل میربهاالدین معروف است.منبع / فرهنگ زنجان 
فصلنامه ی فرهنگی _ پژوهشی 
شماره ی 40با ما تماس بگیرید.

مشکلات، دغدغه ها و پیامهای خود در خصوص مسائل اجتماعی و شهری را در بخش تریبون آزاد زنجان مطرح نمایید.
  ارسال پیامما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید..

Card image Card image Card image Card image Card image Card image

© سایت جامع استان زنجان

تماس با ما
تبلیغات
آدرس: زنجان، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز واحدها فناور، واحد 3
تلفن:33764230-024
Support @ Zanjan.Org